Ma t/m Vr: 9 - 18
+31 (0) 629590983
info@mediavalley.nl
Close

Immersive Journalism

Immersive Journalism

S

mart citizenship betekent geïnformeerd burgerschap, waarbij burgers actief en gefundeerd keuzes maken. Zo nemen zij de regie over hun eigen toekomst en die van hun leefomgeving. De term verwijst naar digitale vaardigheden en kennis waarover burgers moeten beschikken om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Samen geven wij als burgers vorm aan onze maatschappij. We doen dit niet in een vacuüm: iedere dag worden wij bewust en onbewust beïnvloed in onze meningsvorming. Zo beïnvloeden wij ook onze medeburgers. Mediawijsheid en datawijsheid zijn van belang bij de reflectie op dergelijke processen.

S

mart citizenship betekent geïnformeerd burgerschap, waarbij burgers actief en gefundeerd keuzes maken. Zo nemen zij de regie over hun eigen toekomst en die van hun leefomgeving. De term verwijst naar digitale vaardigheden en kennis waarover burgers moeten beschikken om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Samen geven wij als burgers vorm aan onze maatschappij. We doen dit niet in een vacuüm: iedere dag worden wij bewust en onbewust beïnvloed in onze meningsvorming. Zo beïnvloeden wij ook onze medeburgers. Mediawijsheid en datawijsheid zijn van belang bij de reflectie op dergelijke processen.

Burgers zijn afhankelijk van toegang tot kwalitatief hoogwaardige journalistiek

Objectiviteit en feitelijkheid

Burgers zijn afhankelijk van toegang tot kwalitatief hoogwaardige journalistiek om actief deel te kunnen nemen in de participatiesamenleving. De burger is hierbij niet alleen een consument: ook als producent en co-creator van journalistieke media speelt de burger een actieve rol in het regionale medialandschap. Het bereiken van een dergelijk participatieniveau vereist specifieke kennis en vaardigheden. Het is belangrijk dat burgers toegang hebben tot de juiste middelen om de vereiste mediawijsheid te verkrijgen.

Burgers zijn afhankelijk van toegang tot kwalitatief hoogwaardige journalistiek

Objectiviteit en feitelijkheid

Burgers zijn afhankelijk van toegang tot kwalitatief hoogwaardige journalistiek om actief deel te kunnen nemen in de participatiesamenleving. De burger is hierbij niet alleen een consument: ook als producent en co-creator van journalistieke media speelt de burger een actieve rol in het regionale medialandschap. Het bereiken van een dergelijk participatieniveau vereist specifieke kennis en vaardigheden. Het is belangrijk dat burgers toegang hebben tot de juiste middelen om de vereiste mediawijsheid te verkrijgen.

Media Valley werkt in verschillende projecten samen met gemeenten, bibliotheken en lokale media ter bevordering van smart citizenship. Het Crossover project onderzoekt de rol die burgers vervullen bij het maken van nieuwsmedia, om de schijnbare kloof tussen burger en journalistiek te dichten. Door lokale samenwerking worden de mediawijsheid bevorderd én het Limburgse medialandschap versterkt.

Samen met jonge beleidsmakers uit de provincie, onderzoeken raakpunten van burger en overheid om communicatie tussen beiden te bevorderen.