Ma t/m Vr: 9 - 18
+31 (0) 629590983
info@mediavalley.nl
Close

Workshop “Hoe bereik ik de Wijk?”

Inleiding

Tijdens de workshop “Hoe bereik ik de wijk?” op de netwerkconferentie “Spil in de Wijk” stond deze prangende vraag centraal. Je onderneemt en organiseert dat het een lieve lust is, maar je doelgroep laat voor het meerendeel verstek gaan. Als je successen boekt die je als opbouwwerker, buurtagent of beleidsmaker wilt vieren, dan wordt jouw succes onvoldoende uitgemeten in de nieuwsmedia. Hoe los je dit vraagstuk op? Hoe creëer je een goede mediastrategie voor doelgroepcommunicatie?

Deelnemers spieken op hun projectsite: wat was ook weer onze missie?

Doelstelling

Centraal in een strategisch duurzame aanpak staat een goede analyse. Tijdens de workshop doorliepen de deelnemers vier stappen in twee fasen.

Methode

Interne analyse

In de eerste fase vond een interne analyse plaats. Wie zijn wij en wat willen wij bereiken? Met behulp van een strategische analyse houden we onszelf een spiegel voor. In een aantal stappen kom je van missie en visie, via doelstellingen en strategieën tot actiepunten. We noemen dit ook wel het invullen van de strategische pyramide. Vaak wordt een strategische pyramide wel op hoog niveau ingevuld voor een organisatie als geheel, maar ook op microniveau is een dergelijke analyse zeer waardevol. De meest uiteenlopende thema’s kunnen zo worden onderzocht. Wat willen we precies bereiken met de herinrichting van het dorpsplein? Op welke manier brengen we laaggeletterdheid onder de aandacht?

Externe analyse

De tweede fase is de analyse  van de omgeving. In deze fase werden drie stappen doorlopen:

  1. De Belanghebbenden Bull’s Eye (Stakeholderanalyse): Hierin worden de belanghebbenden in kaart gebracht op basis van hun relatieve nabijheid tot de centrale kwestie. In een cirkelmodel plaatsen we de verschillende partijen, verenigingen of type cliënten, afhankelijk van de casuïstiek.
  2. De Motivatiekaart is een detailopname van de motivaties verdeeld over pijnpunten en fijnpunten van een specifieke
   elanghebbende. Pijnpunten komen voort uit angsten, frustraties en obstakels die worden ervaren. Fijnpunten zijn vooruitzichten, gekoesterde hoop en dromen. Deze worden gevoed door wat de belanghebbende denkt of voelt, wat de
   belanghebbende hoort van anderen en zelf ziet in de omgeving. Dit leidt tot handelingen en uitspraken van de belanghebbenden, waarin de pijnpunten en fijnpunten tot uitdrukking komen.
  3. De Weg naar het Doel is tot slot de uitwerking van een typische handeling van een belanghebbende, of een typisch proces waarin een belanghebbende acteert. In dit odel wordt eerst het doel beschreven van de handeling en vervolgens de typische handel en wandel van een belanghebbende gevolgd van start- naar eindpunt. De verschillende punten worden geplaatst op een kaart in drie niveaus. Hoe lager op de kaart, hoe negatiever de stemming bij de belanghebbende.De verschillende tussenstations op weg naar het einddoel noemen we ook wel “touchpoints”. Deze tussenstations zijn kansen voor communicatie met de belanghebbende om deze op weg te helpen, te ondersteunen waar nodig, op weg naar het gestelde einddoel. Met de touchpoints in kaart gebracht, kunnen er verschillende mediaproducten en
   kanalen worden geselecteerd en afgestemd voor een gedetailleerde communicatie- en mediastrategie. Meestal ontstaat er per belanghebbende op deze wijze een aantal communicatie scenario’s die gestandaardiseerd kunnen worden ingezet.

Introduction

Tijdens de workshop “Hoe bereik ik de wijk?” op de netwerkconferentie “Spil in de Wijk” stond deze prangende vraag centraal. Je onderneemt en organiseert dat het een lieve lust is, maar je doelgroep laat voor het meerendeel verstek gaan. Als je successen boekt die je als opbouwwerker, buurtagent of beleidsmaker wilt vieren, dan wordt jouw succes onvoldoende uitgemeten in de nieuwsmedia. Hoe los je dit vraagstuk op? Hoe creëer je een goede mediastrategie voor doelgroepcommunicatie?

Deelnemers spieken op hun projectsite: wat was ook weer onze missie?

Doelstelling

Centraal in een strategisch duurzame aanpak staat een goede analyse. Tijdens de workshop doorliepen de deelnemers vier stappen in twee fasen.

Methode

Interne analyse

In de eerste fase vond een interne analyse plaats. Wie zijn wij en wat willen wij bereiken? Met behulp van een strategische analyse houden we ons zelf een spiegel voor. In een aantal stappen kom je van missie en visie, via doelstellingen en strategieën tot actiepunten. We noemen dit ook wel het invullen van de strategische pyramide. Vaak wordt een strategische pyramide wel op hoog niveau ingevuld voor een organisatie als geheel, maar ook op microniveau is een dergelijke analyse zeer waardevol. De meest uiteenlopende thema’s kunnen zo worden onderzocht. Wat willen we precies bereiken met de herinrichting van het dorpsplein? Op welke manier brengen we laaggeletterdheid onder de aandacht?

Externe analyse

De tweede fase is de analyse  van de omgeving. In deze fase werden drie stappen doorlopen:

  1. De Belanghebbenden Bull’s Eye (Stakeholderanalyse): Hierin worden de belanghebbenden in kaart gebracht op basis van hun relatieve nabijheid tot de centrale kwestie. In een cirkelmodel plaatsen we de verschillende partijen, verenigingen of type cliënten, afhankelijk van de casuïstiek.
  2. De Motivatiekaart is een detailopname van de motivaties verdeeld over pijnpunten en fijnpunten van een specifieke
   elanghebbende. Pijnpunten komen voort uit angsten, frustraties en obstakels die worden ervaren. Fijnpunten zijn vooruitzichten, gekoesterde hoop en dromen. Deze worden gevoed door wat de belanghebbende denkt of voelt, wat de
   belanghebbende hoort van anderen en zelf ziet in de omgeving. Dit leidt tot handelingen en uitspraken van de belanghebbenden, waarin de pijnpunten en fijnpunten tot uitdrukking komen.
  3. De Weg naar het Doel is tot slot de uitwerking van een typische handeling van een belanghebbende, of een typisch proces waarin een belanghebbende acteert. In dit odel wordt eerst het doel beschreven van de handeling en vervolgens de typische handel en wandel van een belanghebbende gevolgd van start- naar eindpunt. De verschillende punten worden geplaatst op een kaart in drie niveaus. Hoe lager op de kaart, hoe negatiever de stemming bij de belanghebbende.De verschillende tussenstations op weg naar het einddoel noemen we ook wel “touchpoints”. Deze tussenstations zijn kansen voor communicatie met de belanghebbende om deze op weg te helpen, te ondersteunen waar nodig, op weg naar het gestelde einddoel. Met de touchpoints in kaart gebracht, kunnen er verschillende mediaproducten en
   kanalen worden geselecteerd en afgestemd voor een gedetailleerde communicatie- en mediastrategie. Meestal ontstaat er per belanghebbende op deze wijze een aantal communicatie scenario’s die gestandaardiseerd kunnen worden ingezet.