Wie weet wat waar is?

VlogCity

Nepnieuws is geen nieuw probleem. De snelle verspreiding ervan is echter hét probleem van onze tijd. We worden voortdurend via digitale kanalen geconfronteerd met media en hebben moeite met het herkennen van feitelijk juiste informatie. Eén op de drie Nederlanders geeft aan dat ze niet altijd goed weten of een nieuwsbericht echt is of niet. Ook jongeren hebben hier moeite mee, te meer omdat nieuws hen steeds minder via traditionele journalistieke kanalen bereikt.

Om jongeren meer te leren over nepnieuws zijn Media Valley en Cubiss begonnen met de ontwikkeling van VlogCity: een game en lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs.

De Game

Met behulp van een online game kruipt de speler in de huid van een bekende vlogger met een succesvol vlog-kanaal. De speler wordt genomineerd voor een prestigieuze vlog-award, maar ontdekt dat er valse feiten verspreid worden door een anonieme vloggerdie consequenties die negatieve gevolgen hebben voor de speler en het vlogkanaal. Het is aan de spelers om uit te zoeken wie er achter de verspreiding van het nepnieuws zit. Tijdens deze zoektocht leren de spelers verschillende categorieën nepnieuws kennen en de verschillende motivaties waarmee zulke berichten verspreid worden.

Het Lespakket

VlogCity is ontwikkeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Tijdens het ontwikkelen van het concept zijn jongeren uit deze doelgroep betrokken bij het project om hun interessen te doorgronden en hun mening te peilen m.b.t. de verschillende concepten die waren ontwikkeld. De relatie tussen nepnieuws en vlogging sprak de jongeren het meest aan. Media Valley ontwikkelt naast de game ook een lespakket dat aansluit op de thema’s van de game, ter vergroting van het leereffect en om dieper in te gaan op de achterliggende casus . Dit lespakket zal docenten handvatten bieden om het onderwerp te behandelen in de lessen, gebruik makend van voorbeelden uit de actualiteit. Naast de lesstof bevat het pakket ook een dashboard tool die de docent kan gebruiken om te zien hoe de klas presteert en met extra toetsingsmaterialen.

Overzicht

Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De VlogCity Game (speelduur circa 60 minuten)
  • Toegang tot een klassenaccount voor het monitoren en klassikaal bespreken van resultaten.
  • Een flexibel inzetbare thema-les (circa 30-60 minuten)
  • De Nepnieuws Wasstraat: Een poster met een flowchart-infographic om nieuws te “wassen” en valse berichtgeving te herkennen.
  • Een set speelkaarten om mee na te kaarten en om te gebruiken bij de beoordeling van berichten, met begeleidend materiaal. (optioneel, circa 60 minuten)

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op via onderstaand formulier.