Samen is een sociaal nieuwsnetwerk, gericht op hyperlokaal nieuws. Met “hyperlokaal nieuws” wordt nieuws op wijk-, buurt- en straatniveau bedoeld. De burger zélf is mediamaker en verslaggever en verzorgt de nieuwsinhoud. De inhoud is laagdrempelig of complex, afhankelijk van het ambitieniveau van de maker.

Samen is een platform waar je nieuws beleeft in multimediale vorm. Heb je als burger zelf nieuwsfeiten die je wilt delen? Dat kan. Door een profiel te starten kun je zelf nieuws maken. Het nieuws dat je maakt wordt gekoppeld aan een locatie, zodat jij en je buurtgenoten nieuwsupdates krijgen over je directe woonomgeving. Samen is crowd-based, of zoals wij het liever noemen: gebaseerd op burgerkracht. Je máákt niet alleen nieuws, je kunt ook het nieuws van anderen waarderen op een aantal manieren. Zo kun je een waardering geven voor de kwaliteit. Je kunt een waardering geven voor de feitelijkheid van een bericht en je kunt inhoudelijk reageren of wijzigingen voorstellen. M.a.w. Samen is een conversatiemedium.

Samen wordt wordt ontwikkeld in het kader van het crossover-programma, gesubsidieerd door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Digitale geletterdheid

Samen is volledig onafhankelijk. Het is een hyperlokaal platform waarbij nieuws kan worden gefilterd op basis van lokatie, waardoor er zeer gericht kan worden bericht. Met samen zijn burgers zelf aan zet bij het vergaren en delen van nieuws en worden ze gestimuleerd om kennis te nemen van journalistieke normen en, in meer algemene zin, mediawijzer gemaakt.

Media Valley en haar partners coachen deze mediawijsheid door burgers actief te laten deelnemen in workshops en door passieve middelen in de vorm van het platform.

Leave a Reply