Over Media Valley

Media Valley is een samenwerking tussen Mediahuis Limburg en MAMDT, gericht op het aanjagen van mediainnovatie. Bij Media Valley werken studenten samen met docenten en professionals in onderzoek- en ontwikkelprojecten voor opdrachtgevers.

Media Valley ontvangt subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek voor een crossoverproject gericht op journalistieke innovatie en vergroting van de diversiteit in het regionale medialandschap.

Visie

Als producent en co-creator van journalistieke media speelt de burger een actieve rol in het regionale medialandschap

Om actief te kunnen participeren in de samenleving en te kunnen beantwoorden aan de verwachtingen die horen bij actief burgerschap, zijn burgers afhankelijk van toegang tot kwalitatieve journalistiek. Die toegang is niet alleen toegang als consument: ook als producent en co-creator van journalistieke media speelt de burger een actieve rol in het regionale medialandschap. Het bereiken van een dergelijk participatieniveau vereist van de burger een specifieke set aan kennis en vaardigheden, alsook toegang tot de juiste middelen om de mediawijsheid bevorderen.

Lees hier de verhalen

Missie

Bevordering van de maatschappelijke verbondenheid

Media Valley is een onderzoek- en expertisecentrum waar mediaformats en content ontwikkeld worden die burgers helpen om meer gefundeerd keuzes te kunnen maken ter bevordering  van de maatschappelijke verbondenheid.

Team

Media Valley wordt mogelijk gemaakt door