Betekenis- en richtinggevende concepten voor onderwijs en publieke doeleinden

De expertise groep ECHOES onderzoekt hedendaagse media en de uitdagingen die deze stellen aan onze samenleving.  Daarnaast ontwikkelt ECHOES concepten ter vergroting van ons inzicht van effecten van digitalisering van de samenleving op macro-, meso- en microniveau en creëert betekenis- en richtinggevende concepten voor onderwijs en publieke doeleinden.

De studenten die aan deze expertise groep verbonden zijn spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de digitale geletterdheid van diverse doelgroepen. Ze hebben naast de rol van onderzoeker die van gids. In die hoedanigheid nemen ze actief deel in de educatie van burgers om digitale kloven in onze samenleving -bijvoorbeeld op basis van economische omstandigheid, opleiding of leeftijd- te slechten.

Being illiterate in the processes of any medium leaves one at the mercy of those who control it.

Neil Postman